Χωρίς κατηγορία

Ανοίξτε το υπολογιστή σας και ενημερωθείτε για το μάθημα σας, στο κεντρικό συρτάρι μπορείτε να τοποθετήσετε όλη σας την γραφική ύλη, και τα προσωπικά σας αντικείμενα μέσα στο ντουλάπι, Δείτε το γραφείο της Selena Grey στο www.ciek.gr